20-resorskort

Gäller för 20 resor mellan två valda orter. Resorna kan nyttjas under två år. Kortet är opersonligt vilket gör att du kan låna ut det.

Priset för ett 20-resorskort beror på hur lång ressträcka du valt. Räkna fram ditt pris

Giltighet

20-resorskortet är giltigt på Länstrafikens bussar. Pendlar du till eller från Östersund gäller det även på Stadsbussarna. Gäller inte på Norrtåg, Närtrafiken eller flygbussen.

Vid resa som innebär bussbyte måste byte ske inom 60 minuter. Görs bussbyte efter 60 minuter dras ytterligare en resa.

20-resorskortets ålderskategorier:

  • Barn/Ungdom fr. 7 år t.o.m den dag du fyller 20 år, erhåller 50% rabatt av vuxenpriset.
  • Vuxen från 20 år.
  • Senior från fyllda 65 år, erhåller 25% rabatt av vuxenpriset.

Reskassa

Har du pengar i Reskassan på ditt busskort kan du betala för enkelbiljetter på annan sträcka än din valda. Reskassan ger dig 10% rabatt på enkelbiljettpriset.